Czy malowanie proszkowe jest ekologiczne?

Ekologia już od dłuższego czasu jest obecna w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Także w przemyśle coraz częściej stawia się na rozwiązania „zielone” lub przynajmniej ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Duże problemy na tym polu zawsze sprawiały farby zawierające np. szkodliwe rozpuszczalniki. Jak na tym tle wypada malowanie proszkowe? Jest ono popularne w wielu branżach – meblarskiej, budowlanej czy motoryzacyjnej. Warto zatem zastanowić się, czy można z czystym sumieniem stosować proces malowania proszkowego na co dzień.

Malowanie proszkowe – na czym polega? Kiedy warto je stosować?

Malowanie proszkowe polega na wykorzystaniu naładowanych elektrostatycznie cząstek farby do powlekania różnorodnych powierzchni – przede wszystkim tych wykonanych z metalu. Farby proszkowe naładowane są ujemnie, zaś malowany obiekt dodatnie, dzięki czemu nakładane drobinki farby przylegają w zwarty sposób, równomierną warstwą i z każdej strony – nawet w trudnodostępnych miejscach. W ten sposób malowanie proszkowe przeprowadzane przez doświadczoną osobę umożliwia pokrycie niewielkich detali, co w inny sposób byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Ostatni etap tuż po rozpyleniu farby proszkowej obejmuje nagrzanie i ostateczne zespojenie powłoki.

W przypadku malowania proszkowego uzyskujemy jednolitą pod względem grubości warstwę farby doskonale chroniącej metalowe przedmioty przed korozją, do pewnego stopnia uodparniając także na uszkodzenia mechaniczne. Te właściwości sprawiają, że malowanie proszkowe sprawdza się przy naprawdę wielu zastosowaniach – zabezpieczaniu mebli metalowych, ogrodzeń, elementów architektonicznych, części maszyn, pojazdów i niezliczonych innych obiektów. Oczywiście nie sposób pominąć względów estetycznych, które przy profesjonalnym malowaniu proszkowym stoją niemal zawsze na wysokim poziomie.

Malowanie proszkowe a ekologia

Zalety malowania proszkowego nie kończą się na jego właściwościach użytkowych. Jest ono niemal w pełni bezpieczne dla środowiska. Jak to możliwe?

 • Możliwość odzysku farby – malowanie proszkowe pozwala na ponowne wykorzystanie tych cząstek farby, które z różnych powodów nie przylgnęły do powierzchni za pierwszym razem. W ten sposób wykorzystanie materiału może sięgać nawet 100%.
 • Brak rozpuszczalników i rozcieńczalników – farba proszkowa nie ma w ogóle postaci płynnej i nie wydziela lotnych związków organicznych.
 • Brak toksycznych metali ciężkich.
 • Bardzo niski ślad CO₂ – zwłaszcza w porównaniu z innymi metodami malowania.
 • Bezpieczeństwo potwierdzone atestami, które umożliwiają nawet kontakt malowanych przedmiotów z wodą pitną.
 • Nałożenie farby proszkowej odbywa się w pełni zamkniętych pomieszczeniach.
 • Niezaschnięta farba w żaden sposób nie jest w stanie odpaść z malowanego obiektu i zanieczyścić w ten sposób środowiska. Utwardzona farba przez bardzo długi czas pozostaje na miejscu, a ta niewykorzystana trafia do odzysku.
 • Ochrona przedmiotów przed korozją sprawia, że dłużej pozostają one w użyciu i tym samym powstaje mniej, często trudnych w utylizacji, odpadów. Ta dość mało oczywista cecha świadcząca o ekologiczności to jednocześnie duża zaleta pod względem użytkowym.
 • Utylizacja opakowań po farbie nie stanowi większego problemu.

Powyższe cechy sprawiają, że lakierowanie proszkowe można bez problemu zaliczyć do jednej z bardziej przyjaznych środowisku metod malowania przedmiotów. Wypada ono bardzo dobrze zwłaszcza na tle standardowych farb płynnych, które deklasuje w niemal każdej z powyższych kategorii.

Czy w procesie malowania proszkowego powstają szkodliwe substancje?

Natrysk elektrostatyczny farb proszkowych wymaga późniejszego utwardzania w wysokiej temperaturze. Zasadne zatem wydaje się pytanie, czy w trakcie tego procesu nie dochodzi do powstawania emisji związków szkodliwych dla ludzi i środowiska? Odpowiedź brzmi: nie, nie ma takiego ryzyka.

Po pierwsze, farby proszkowe same w sobie nie zawierają takich szkodliwych substancji. Po drugie nagrzewanie farby (jak i samo malowanie) odbywa się zawsze w zamkniętym układzie wentylacyjnym. Nie ma żadnego lotnych związków chemicznych i tym samym ryzyka dla otoczenia – atmosfery czy wód gruntowych. Mowa także o zdrowiu pracowników i późniejszych użytkowników malowanego przedmiotu – i tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do bezpieczeństwa.

Stosowane w dużych ilościach standardowe farby płynne mogą wywoływać nudności, bóle głowy, duszność i wiele innych nieprzyjemnych dolegliwości. Farba proszkowa ze względu na swoją formę i skład nie ma szkodliwego działania na człowieka i dotyczy to każdego etapu malowania, a także dalszej eksploatacji pomalowanego przedmiotu.

Ekologia to dla wielu osób bardzo ważny czynnik decyzyjny. Malowanie proszkowe jawi się pod tym względem jako bardzo korzystne rozwiązanie, które dobrze jest rozważyć. Warto pamiętać, że malowanie proszkowe to nie tylko ochrona i estetyka, ale także dbałość o naszą planetę.

FAQ:

 1. Z czego składa się farba proszkowa?

Malowanie proszkowe elektrostatyczne wykorzystuje kilka rodzajów farb. W większości przypadków są to żywice poliestrowe lub epoksydowe. Niezależnie jednak od tego, czy będzie to składnik pochodzenia naturalnego, czy też jego syntetyczny odpowiednik, nie stwarzają one żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ani dla środowiska.

 1. Czy farba proszkowa może zaszkodzić zdrowiu?

Jest to bardzo mało prawdopodobne. Po pierwsze sam proces malowania jest bezpieczny. Po drugie skład farby proszkowej w żadnym wypadku nie zawiera szkodliwych substancji. Po trzecie w malowaniu proszkowym nie powstają lotne substancje, które mogłyby dostać się do układu oddechowego.

 1. Jak długo może utrzymać się farba proszkowa?

Bardzo długo – nawet do 20 lat, o ile odpowiednio zadba się o dany przedmiot. To przy okazji dobry argument za ekologią malowania proszkowego – brak konieczności